Outplacement en meer

Hoezo outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en personeel niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de band te midden van de werkgever en werknemer niet goed is of als er geen confidentie meer is. Het kan ook zijn dat het bedrijf failliet gaat en dat de personeelslid of talloze weeknemers zonder arbeid komen te zittenDaarnaast bezuinigingen horen bij ditook wel collectief dienstbeëindiging genoemd.

Anciënniteit 

De anciënniteit betekenis is de periode dat u verbonden bent aan een bepaalde bedrijf. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol binnen onder meer het bepalen van uw loon, vakantiedagen, rechten, plichten,… Het komt dikwijls voor dat een hogere anciënniteit (een langere verbintenis aan de werkgever) verbonden is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het organisatie, de organisatie, de instelling,…

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de gedachte om ontslag te nemen bij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt daarnaast u daarop te maken met het opzeggingstermijnDaarin spelen een groot aantal aspecten een rolzo daarnaast uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het precies voor u betekent.

Het traject

Je bent net ontslagen door uw personeelslid en dat kan zwaar vallen voor een personeelDaarom moet je ook als eerste het dienstbeëindiging verwerken en uiteenzetting incasserenDaarnaast wordt er met u gezamenlijk gekeken wat uw rechten en verplichtingen zijn op dit moment en wordt uw situatie op dit ogenblik duidelijk op touw gezet.

Alle willen en behoeftes zijn nu glashelderje hebt je perfect georiënteerd op het specialisatie waar je werkzaam wilt zijnDit kan een verscheidene vakgebied zijn of nog steeds hetzelfdeBinnen dit deel van het traject staat hulp bij sollicitatie centraalJe leert om efficiënt te solliciteren omdat je precies weer wat je competenties zijnwat je echt wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie procedure en kun je aan de slag bij je kersverse baanSamen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer vief naar je kersverse baan gaat.

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een personeel richting een nieuwe functie Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer vervolgens 30 jaar geleden op touw gezet binnen Amerika En daarna kwam het over gewaaid naar Nederland, België en meer en meer Europese landenInmiddels is Outplacement niet meer weg te denken uit het bestaande systeemAls je ontslagen wordt vervolgens kan je een outplacement procesverloop ingaan en die gaat als volgtVerwerk van het dienstbeëindiging, Het bespieden van wensen en competenties en sollicitatie opvang.

Collectief ontslag

10 werknemers van een organisatie die meer vervolgens 20 werknemers heeft en minder hierna 100 werknemers in een kalender jaargang tewerkgesteld zijn.

Wat is Collectief dienstbeëindiging? Helaas komt collectief dienstbeëindiging steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief ontslag als talloze werknemers in 60 dagen worden ontslagen en:

30 werknemers van een bedrijf waar dat kalenderjaar op zijn minst 300 werknemers zijn tewerkgesteld

10% van de werknemers bij een onderneming waar tenminste honderd en maximaal 300 mensen in een kalender jaar tewerk zijn gesteld.

Wanneer heb ik recht op outplacement?

Om recht te bezitten op outplacement moet je tenminste 45 jaar oud zijn en werken binnen een privé sector op het ogenblik dat je wordt ontslagen. Al heb je de spaarpotje gerechtigde leeftijd bereikt dan heb je geen recht meer op outplacement.Wanneer je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder daarna de helft heeft als inhoud van een voltijdse medewerker Wanneer je na je dienstbeëindiging wel een volmaakt uitkeringsgerechtigde werkloze zou wordenmaar niet beschikbaar moet zijn voor de marktanciens

Kersverse eenheidsstatuut

 

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is geaccepteerd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de bestaande opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil tussen beide kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te midden van arbeiders en bedienden. Deze kanten hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als medewerker zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle informatie is te vinden binnen het eenheidsstatuut.