Expo Che
Image default
Dienstverlening

Uw tijds- en aanwezigheidsregistratie verbeteren met CleanJack

Het zal geen nieuws voor u zijn: tijds- en aanwezigheidsregistratie zijn essentieel voor de efficiëntie van uw onderneming. Met deze registratie gaat u na of het werk volgens de gestelde eisen en afspraken wordt uitgevoerd. Iets wat niet alleen voor u als ondernemer, maar ook voor uw klanten, van belang is. Vaak wordt ten onrechte gedacht dat deze registratie een uiting van wantrouwen naar uw medewerkers is. Echter is het bereiken van de gestelde resultaten in ieders belang, ook in dat van de werknemers. CleanJack is een speciale software voor schoonmaakbedrijven die hierbij van toegevoegde waarde is.

Geen brandjes meer blussen

Zelfs wanneer u vroeger zelf ook schoonmaakhandschoenen droeg, kan het lastig zijn om een helder beeld te hebben van de gang van zaken op de werkvloer bij uw klanten. Heeft u uw personeel op de juiste manier ingezet? Kunt u onverwachte afwezigheid opvangen? Lopen er ergens in het werkproces zaken vast? Door u zich hiervan van tevoren op de hoogte te stellen, hoeft u zich niet meer bezig te houden met het blussen van brandjes. Over registratie met CleanJack leest u meer op de website van deze specialist Bovendien geven deze experts graag op een heldere manier antwoord op al uw vragen.

Een handig middel tegen fraude

Toch moeten we nog even terugkomen op het wantrouwen naar medewerkers dat we in het begin even noemden. Alhoewel het doel van deze software voor schoonmaakbedrijven daar niet op is gericht, helpt het u wel degelijk om fraude te verminderen. Een geautomatiseerd systeem laat hier immers minder ruimte voor over.

Kies voor software waarmee u uw bedrijfsefficiëntie verbetert

CleanJack en andere software voor schoonmaakbedrijven schaft u aan bij het in Deerlijk gevestigde M.I.D. Software Engineering. Het bedrijf houdt zich reeds sinds 1992 bezig met de ontwikkeling van deze software, met als doel uw bedrijfsprocessen gemakkelijker te maken. Met de handige software voor schoonmaakbedrijven verbetert u uw efficiëntie en hoeft u geen beroep te doen op boekhouders en andere professionals.

https://www.mid-se.be/